#2022

Βιώσιμη Ανάπτυξη Με μια ματιά

Δείτε επίσης: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

[ Η Προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη]

Στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή των υψηλότερων δυνατών επιπέδων οδικής ασφαλείας, σε συνδυασμό με τις πλέον ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες. Παράλληλα, με τη μέριμνα για την άριστη λειτουργία και τη συνεχή συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων μας, επιδιώκουμε την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα.


Η Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. Παραχώρησης (Κεντρική Οδός) έχει αναλάβει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65».

Αυτό το έργο των 238 χλμ. συνολικά, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και αφορά στην κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από ημικόμβο με Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό κοντά στα Γρεβενά (συνολικό μήκος 181 χλμ.), καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας (συνολικό μήκος 57 χλμ.).

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, έχει παραδοθεί και λειτουργεί πλήρως το μεσαίο τμήμα απο Α/Κ Ξυνιάδας έως Α/Κ Τρικάλων, συνολικού μήκους 77,5 χλμ., καθώς και τα πρώτα 15 περίπου χιλιόμετρα του Νότιου Τμήματος, από ένωση με τον Α.Θ.Ε. ως τον Α/Κ Καρπενησίου. Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες, λειτουργεί από το 2015 στο πλήρες μήκος του και έδωσε λύση στο μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας του Πετάλου του Μαλιακού.

Η ολοκλήρωση του έργου του Ε65 έχει τεράστια στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, καθώς με την ολοκλήρωσή του, θα συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Βόλου και θα ολοκληρώσει το σύστημα μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του εναπομείναντος Νότιου Τμήματος του Ε65 από Α/Κ Καρπενησίου έως και Α/Κ Ξυνιάδας. Παράλληλα, εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για την έναρξη κατασκευής του Βόρειου Τμήματος του Ε65, το οποίο θα ξεκινά από τον Α/Κ Τρικάλων και θα ενώνεται με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η συνολική πρόοδος του έργου έφτασε το 18,62%.

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε., σε αριθμούς

Α.Θ.Ε. (Τμήμα Σκάρφεια-Ράχες)

7
Κόμβοι
2
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
6
Χώροι προσωρινής στάθμευσης – Parking
6
Σήραγγες συνολικού μήκους 2.067μ
4
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
3
Σταθμοί αποχιονισμού

Τμήμα Ε65 (Ξυνιάδα -Τρίκαλα), σε αριθμούς

8
Κόμβοι
2

2
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων

Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
2
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
1
Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης
2
Σήραγγες συνολικού μήκους 500μ
9
Γέφυρες συνολικού μήκους 1.630μ

Συνολικές Διελεύσεις

10,468.401

2022

9,011.035

2021

Διακρίσεις

2022

Green Awards 2022

Για 2η συνεχόμενη χρονιά, διακριθήκαμε ως ο «πιο πράσινος αυτοκινητόδρομος της χώρας», στο πλαίσιο των Green Awards 2022, για το ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης του συνόλου των υλικών που προκύπτουν από τη συντήρηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Οδού, καθώς και για τις προσπάθειές μας για δραστική μείωση των άμεσων εκπομπών αερίων ρύπων από τον στόλο των εταιρικών οχημάτων, με τη σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με υβριδικά και ηλεκτρικά.

Διεθνή Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Η προσήλωση της Κεντρικής Οδού στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους οδηγούς, ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και στην προστασία φυσικών πόρων για τις τοπικές κοινωνίες, επιβάλει όλες οι δραστηριότητες και εργασίες μας να ρυθμίζονται από πιστοποιημένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο στηρίζεται και ρυθμίζεται από διεθνή πρότυπα λειτουργίας πιστοποιημένα από εξωτερικούς φορείς.

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2018
Οδική Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001:2012
Περιβάλλον
Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ISO 14001:2015
Υγεία και Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2018
Επιχειρησιακή Συνέχεια
Κοινωνική Ασφάλεια - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019

Διοικητική Προσέγγιση και
Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Η πολιτική μας σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης ταυτίζεται με τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την ηθική στη λήψη των καθημερινών αποφάσεων μας, όπως και με τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της εταιρίας.

Οικονομικά Στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

2022 ΔΛΠ 2021 ΔΛΠ 2020 ΔΛΠ
Καθαρές πωλήσεις 133.522,0 88.466,00 107.211,95
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.990,0 5.750,92 20.120,60
Έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 4.330,0 11,08 5.016,50
Συνολικά Έσοδα 144.842,0 94.228,00 132.349,05
Λειτουργικό κόστος 149.238,0 111.701,38 126.078,39
Μισθοί και παροχές εργαζομένων 301,0 1.922,40 4.156,18
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 14.506,7 13.336,30 12.191,39
Αποτελέσματα – προ φόρων 108.210,0 (54.533.529,00) 16.925,55
Αποτελέσματα – μετά φόρων 2.640,0 (33.668.607,00) 6.496,88
Συνολικές Πληρωμές προς κρατικούς φορείς (καταβεβλημένοι φόροι) 14.500,6 12.966,27 13.544,36
Επενδύσεις εταιρίας 115,0 1.316,50 3.180,50
Συνολική κεφαλαιοποίηση 504.352,0 652.373,35 633.336,48
Ίδια Κεφάλαια 29.094,0 31.732,69 43.149,46
Σύνολο υποχρεώσεων 528.929,0 683.289,73 642.247,75
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε εκατ. ευρώ) 558.023,0 715.022,43 685.397,21

Καθαρές Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)

 • Τομέας εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας
 • Τομέας κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας
 • Σύνολο

Έρευνα Βιώσιμης Ανάπτυξης

To 2022, υλοποιήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα γνώμης με σκοπό να καταγράψουμε τις αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τις επιδόσεις μας στα ζητήματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο παρακάτω γράφημα είναι ένα σύνολο από 131 απαντήσεις

Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος;

01

Δίπλα στον Οδηγό με Ασφάλεια και Ποιότητα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Οδική Ασφάλεια
2
Ποιότητα υπηρεσιών / εξυπηρέτηση
3
Καινοτομία

Στην Κεντρική Οδό δεσμευόμαστε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας καθώς και ασφαλείς και σύντομες διαδρομές.

Μέσω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας, μεριμνούμε για τη δημιουργία και την άρτια λειτουργία σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου ενώ, παράλληλα, αναβαθμίζουμε διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης Κεντρικής Οδού ανά τύπο Συμβάντος (σε λεπτά)

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης ανά Φορέα Συνδρομής (σε λεπτά)

Αριθμός συμβάντων

που διαχειριστήκαμε

Συνολικές ώρες εργασίας

για την οδική συντήρηση

Συνολικές ώρες εργασίας

για την αποκατάσταση βλαβών στην οδική υποδομή

Καινοτομία στη διαχείριση κυκλοφορίας

Τα Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.Δ.Κ) και τα Κέντρα Ελέγχου Σηραγγών (Κ.Ε.Σ), είναι στελεχωμένα από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και επιστήμονες και διαθέτουν τον πλέον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιείται άμεσα και ένα σύστημα ειδικά διαμορφωμένων εφεδρικών και «έξυπνων» Κ.Δ.Κ. και Κ.Ε.Σ.. Σκοπός τους είναι να συνδράμουν το έργο των υπαρχόντων Κέντρων με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και την ταχύτατη διαχείριση συμβάντων στους αυτοκινητοδρόμους.

MyOdos App

[
Η Πρώτη «All-In-One» Εφαρμογή Αυτοκινητοδρόμων]

Το "MyOdos App" αποτελεί την πρώτη, στη χώρα, πρωτοποριακή και καινοτόμο "all-in-one" εφαρμογή αυτοκινητοδρόμων, για κινητά τηλέφωνα και tablets (Android και iOS), μια ενιαία πύλη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους οδηγούς -όχι μόνο τους συνδρομητές- να εντοπίζουν τη βέλτιστη διαδρομή ή σημεία ενδιαφέροντος και να υπολογίζουν το κόστος του ταξιδιού τους για όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Κάθε πληροφορία διαθέσιμη εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες τον χρόνο

Τι προσφέρει

 • Αναλυτικούς χάρτες
 • Υπολογισμό βέλτιστης διαδρομής και κόστος διοδίων για όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας
 • Απευθείας σύνδεση με το 1075 και με την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών
 • Δυνατότητα εγγραφής στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass Κεντρική Οδός/Fast Pass Νέα Οδός
 • Απόλυτο έλεγχο του λογαριασμού και δυνατότητα ανανέωσης υπολοίπου για τους συνδρομητές

Εξυπηρέτηση Πελατών

Με στόχο την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των οδηγών που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους, ευθύνης μας, στην Κεντρική Οδό αξιοποιούμε σε συνεχή βάση όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας προκειμένου να «ακούμε» τα σχόλια, τις υποδείξεις και τις προτάσεις τους, και να αναπτύσσουμε αντίστοιχες πολιτικές και υπηρεσίες για κάθε τους ανάγκη. Σε αυτο το πλαίσιο, διεξάγουμε συχνές έρευνες με στόχο να αποτυπώσουμε και να αναλύσουμε την γενικότερη ικανοποίηση των χρηστών μας, σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενέργειες προώθησης της Οδικής Ασφάλειας.

Θέματα Παραπόνων

Προγράμματα για Μόνιμους Κατοίκους και Συχνούς Χρήστες

Η Κεντρική Οδός έχει αναπτύξει ειδικά συνδρομητικά προγράμματα που προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50%.

Τα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

 • Fast Pass Κεντρική Οδός Frequent All 2
 • Fast Pass Κεντρική Οδός Frequent All 3 και 4

Για τα διαθέσιμα συνδρομητικά προγράμματα επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα: www.kentrikipass.gr

Fast Pass Κεντρική Οδός

Εξέλιξη Συνδρομητών και Πομποδεκτών για το Fast Pass Κεντρική Οδός

2022 2021 2020
Ανοικτοί λογαριασμοί (Μ.Ο. / έτος) 8.650 6.666 5.056
Ενεργοί Πομποδέκτες (Μ.Ο. / έτος) 9.724 7.718 6.363

Υποστηρίζοντας Έλληνες Προμηθευτές

Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας με την κατάλληλη επιλογή συνεργατών, υπεργολάβων, προμηθευτών. Μέσω της επένδυσής μας σε μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενισχύονται μικροί προμηθευτές και δημιουργούνται άμεσα και πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα.

2022 2021 2020
Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€)
Τοπικοί Προμηθευτές 60 146.888,6 112 290.902,03 158 443.089,63
Εθνικοί Προμηθευτές* 83 129.412.400,9 132 90.219.409,45 156 102.491.538,17
Διεθνείς Προμηθευτές 5 120.880,3 10 145.962,92 15 883.903,11
Σύνολο 148 129.680,169,81 254 90.656.274,40 329 103.818.530,91

*Στους εθνικούς προμηθευτές περιλαμβάνεται ποσό € 125.906.002,23 για ενδοομιλικές συναλλαγές

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών μας που διοχετεύτηκε προς τους τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές ήταν

99,9%
το 2022
99,8%
το 2021
99,1%
το 2020

02

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Υγεία, ασφάλεια και ευημερία
2
Διαρκής ανάπτυξη εργαζομένων και αξιοποίηση ταλέντων
3
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και εταιρική κουλτούρα

Οι εργαζόμενοί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Κεντρικής Οδού. Γι’ αυτό επιδιώκουμε, σε εναρμόνιση με τις εταιρικές αρχές και αξίες μας, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της αξιοκρατίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική
 • Ελληνική Περιφέρεια
Συνολικό Προσωπικό: 199*
2022
Συνολικό Προσωπικό: 196
2021
Συνολικό Προσωπικό: 199
2020

* Περιλαμβάνονται 8 άτομα Κεντρική Οδός και 191 Λειτουργία.

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

476
το 2022
1.205
το 2021
337
το 2020

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

2022 2021 2020
Ώρες εκπαίδευσης 476 1.205 337
Συμμετοχές 79 171 41
Ώρες εκπαίδευσης / εργαζόμενο 6,03 7,05 1,69

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας

2022Κεντρική Οδός 2022Λειτουργία 2021Κεντρική Οδός
(1/1/2021 - 16/5/2021)
2021Κεντρική Οδός
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2021Λειτουργία
(17/5/2021 - 31/12/2021)
2020
Ποσοστό τραυματισμών ή ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού (%) 0 4,7 0 0 2,1 0,50
Ώρες απουσιών / συνολικές ώρες εργασίας (%) 0 0,28 0 0 0 0,0034
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων 0 37,56 0 0 34,75 2,54
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 0 417,86 0 0 39,09 5,08
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 0 0 0 0 0
Απολεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχήματος 0 178 0 0 9 2
Συμβάντα χωρίς ημέρες απουσίας από την εργασία 0 7 0 0 4 0
Δείκτης εργατικών ατυχημάτων (IR) 0 - 0 0 3,47 0,51
Ημέρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (LDR) 0 83,57 0 0 7,82 1,02
Ώρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (AR) 0 557,43 0 0 52,14 6,77
Σύνολο εργατικών ατυχημάτων 0 16 0 0 8 1
Εργατικά ατυχήματα με ημέρες απουσίας από την εργασία 0 9 0 0 4 1

Επενδύσεις για την Υγεία και Ασφάλεια

€179.998,85
το 2022
€167.065,81
το 2021
€149.708,42
το 2020

03

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Κλιματική αλλαγή
2
Αλληλεπίδραση υποδομής και φυσικού περιβάλλοντος
3
Διαχείριση Ρύπανσης
4
Διαχείριση Πόρων

Η Κεντρική Οδός ευαισθητοποιημένη στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων, εφαρμόζει την περιβαλλοντική της πολιτική δίνοντας προτεραιότητα στην ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις καθημερινές επιχειρηματικές της αποφάσεις.

Πρωτοβουλία Go Green

Με την πρωτοβουλία "Go Green" θέσαμε σε επιχειρησιακή λειτουργία τα πρώτα «πράσινα», 100% ηλεκτρικά van, τα οποία αρχικά θα χρησιμοποιηθούν ως οχήματα συντήρησης και εκτέλεσης εργασιών, κάνοντας πράξη τον στρατηγικό στόχο προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της καινοτομίας.

Είμαστε πλέον η 1η εταιρεία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων στη χώρα που έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πλάνο αντικατάστασης του στόλου οχημάτων σε 100% ηλεκτρικά και υβριδικά, εξοπλίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο των εγκαταστάσεών μας με 18 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οδοφωτισμό και κτίρια (kWh)

Κατανάλωση ηλιακής ενέργειας για τα ΕRT και την άρδευση (kWh)

Κίνηση Οχημάτων

Σύνολο οχημάτων Κεντρικής Οδού

25

Ιδιόκτητα

25

Μισθωμένα

Χιλιόμετρα που Διένυσαν

3.280.612

Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Οι επιχειρησιακές ανάγκες της Κεντρικής Οδού σχετίζονται κυρίως με την κατανάλωση καυσίμων Diesel από τα εταιρικά οχήματα.

 

Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης (Λίτρα) 2022 2021 2020
Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι
Βενζίνη 21.406,7 2.295,44 19.213,2 8.001,94 - 6.012,30
Πετρέλαιο Κίνησης (Στόλου) 238.156,1 325.920,83 298.133 310.410 259.115,71 224.617,40
Υγραέριο - 300 - 320 - 280

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Κεντρική Οδός)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2022 2021 2020
Πρώτες ύλες (Κιλά)
Πριονίδι - 1.180 940
Χαρτί εκτύπωσης 1.117 885 1.740
Θερμικά ρολά 5.145 4.503 3.117
Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 48 38 43

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2022 2021 2020
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι - 4.253.000 1.287.080
Χαρτί εκτύπωσης 354,20 36,94 92,8

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Κεντρική Οδός)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτων 2022 2021 2020
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες - - 60
Μπαταρίες μεικτές 30,1 24 30
Μπαταρίες Pb-A & Ni-CD (κιλά) 956 1.020 95
Υπολογιστές / ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμός 822 763 407
Λάστιχα 2.276 3.734 2.882
Διάφορα Απόβλητα Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (λίτρα) 1.656 1.412 888
Αντιψυκτικά υγρά (λίτρα) 536 300 -
Ρυπασμένα υγρά και στερεά απόβλητα (κιλά) 54.910 25.000 -

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτων 2022 2021 2020
Πρώτες Ύλες (Κιλά) Μέταλλα (στηθαία, σημάνσεις) 40.155 6.766 24.660
Υλικά υποστήριξης ή εξαρτήματα Λάστιχα (Κιλά) - 196 870
Διάφορα Απόβλητα (Κιλά) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Λίτρα) 3.120 196 1.702,80
Αντιψυκτικά υγρά (λίτρα) 731,5 2.067,7 -
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 148.488 109.425 100.702
Άλλο (Κιλά) Υπολείμματα κοπών φύτευσης 35.000 29.500 26.000
Απόβλητα ιστών ζώων (κιλά) 430 1.073 585

Ανακύκλωση στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρίας

7.290 κιλά
το 2022
4.471 κιλά
το 2021
9.726 κιλά
το 2020

Εκπομπές CO2 (τόνοι)

 • Άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση ιδιόκτητων αυτοκινήτων (scope 1)
 • Έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (scope 2)
 • Σύνολο

Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

€1.461.948
το 2022
€590.407
το 2021
€235.967
το 2020

04

Δίπλα στην Κοινωνία

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Τομείς Επικέντρωσης

1
Εκπαίδευση και ενημέρωση για την οδική Ασφάλεια
2
Εξέλιξη τοπικών κοινωνιών
3
Κοινωνική Αλληλεγγύη

Με σταθερές αξίες αναφοράς μας τον Άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, εμπλουτίζουμε και ενδυναμώνουμε διαρκώς μια σειρά από προγράμματα και δράσεις τα οποία εστιάζουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών και δήμων που γειτνιάζουν με τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούμε, συντηρούμε και διαχειριζόμαστε.

Ετήσια Συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. €)

2022 2021 2020
Πληρωμές προς προμηθευτές (εκτός υλών και διεταιρικών συναλλαγών) 3.774 5.947,97 9.353,18
Μισθοί και παροχές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 301 1.922,40 4.156,18
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 14.506,7 13.336,30 12.191,39
Δράσεις, χορηγίες, προσφορές και Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 153,30 218,50 205,58
Σύνολο 18.735 21.425,17 25.906,33

Δράσεις εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια

Το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» ενθαρρύνει τους μαθητές Δημοτικού να υιοθετήσουν πρακτικές ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου, να μάθουν για τον βασικό εξοπλισμό ασφάλειας, να αναπτύξουν από μικρή ηλικία σωστή οδική συμπεριφορά και να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι ως οι αυριανοί οδηγοί και πολίτες.

Το 2022 εκπαιδεύτηκαν:

 • συνολικά 1.400 μαθητές
 • από 38 Δημοτικά Σχολεία
 • 6 περιφέρειες

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος αφορούν συνολικά την Κεντρική Οδό και τη Νέα Οδό.

Έμπρακτη στήριξη σε ΑΜΕΑ

Δωρεάν διελεύσεις για ΑμΕΑ

39.613

2022

34.707

2021

33.054

2020

Επένδυση

€75.874,5

2022

€64.824

2021

€50.632,18

2020

Διαχείριση Βιώσιμης Ανάπτυξης

€2.750

Εταιρική Στρατηγική

€23.000

Συμμετοχές και Συνεργασίες

€198.458

Επικοινωνία

Σύνολο

€224.208