Εταιρικό Προφίλ

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε. Παραχώρησης (Κεντρική Οδός) έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65».

Αυτό το έργο των 238 χλμ. συνολικά, είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας και αφορά στην κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65), από ημικόμβο με Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α.Κ. Θερμοπυλών έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό μετά την Οξύνεια (συνολικό μήκος 181 χλμ.), καθώς και στη διαχείριση και συντήρηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας (συνολικό μήκος 57 χλμ.).

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και επί της ουσίας συνδέει την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα. Στην παρούσα φάση, έχει παραδοθεί και λειτουργεί πλήρως το τμήμα από Α/Κ Ξυνιάδας έως και τον Α/Κ Τρικάλων συνολικού μήκους 77,5 χιλιομέτρων, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του Νότιου Τμήματος του Ε65 (από Α.Θ.Ε έως και Ξυνιάδα).Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες, λειτουργεί από το 2015 στο πλήρες μήκος του και έδωσε λύση στο μείζον ζήτημα οδικής ασφάλειας του Πετάλου του Μαλιακού.

Η ολοκλήρωση του έργου του Ε65 έχει τεράστια στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας συνολικά και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, καθώς με την ολοκλήρωσή του, θα συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα, τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Βόλου και θα ολοκληρώσει το σύστημα μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε., σε αριθμούς

7
Κόμβοι
2
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων
6
Χώροι προσωρινής στάθμευσης – Parking
6
Σήραγγες συνολικού μήκους 2.067μ
8
Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
3
Σταθμοί αποχιονισμού

Τμήμα Ε65 (Ξυνιάδα -Τρίκαλα), σε αριθμούς

8
Κόμβοι
2

3
Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων

Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων
2
Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
1
Κέντρο Ελέγχου Συντήρησης
2
Σήραγγες συνολικού μήκους 500μ
9
Γέφυρες συνολικού μήκους 1.630μ

Συνολικές Διελεύσεις

9.244.228

2018

7.513.810

2017

Διακρίσεις

2018

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας

Η Κεντρική Οδός έλαβε Bronze βραβείο στην κατηγορία «Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας» για τη δράση «Ασφαλώς Ποδηλατώ», που υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Το «Ασφαλώς Ποδηλατώ» συμβάλλει στη διαμόρφωση της οδικής κουλτούρας και συμπεριφοράς των οδηγών του «αύριο» και έχει ως στόχο να αποκτήσουν τα παιδιά μια υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, η οποία θα τα συντροφεύει και στα επόμενα, ενήλικα ταξίδια τους. Διαθέτει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ υλοποιείται με τη συνεργασία των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόλυτα συμβατό με τη στρατηγική προτεραιότητα της Κεντρικής Οδού για προαγωγή της οδικής ασφάλειας, το «Ασφαλώς Ποδηλατώ» ταξίδεψε σε περισσότερα από 10 δημοτικά σχολεία 3 νομών (Βοιωτίας, Καρδίτσας και Τρικάλων) και έχει εκπαιδεύσει σχεδόν 600 μαθητές στις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας και στην ασφαλή χρήση του πρώτου μεταφορικού τους μέσου, του ποδηλάτου

Διεθνή Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Η προσήλωση της Κεντρικής Οδού στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους χρήστες-οδηγούς, ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους και στην προστασία φυσικών πόρων για τις τοπικές κοινωνίες, επιβάλει όλες οι δραστηριότητες και εργασίες μας να ρυθμίζονται από πιστοποιημένες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο στηρίζεται και ρυθμίζεται από διεθνή πρότυπα λειτουργίας πιστοποιημένα από εξωτερικούς φορείς.

Πιστοποιήσεις

Ποιότητα
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 9001:2015
Οδική Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
ISO 39001:2012
Περιβάλλον
Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος
ISO 14001:2015
Υγεία και Ασφάλεια
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007

Διοικητική Προσέγγιση και Οικονομική Αποτελεσματικότητα

Η πολιτική μας σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης ταυτίζεται με τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την ηθική στη λήψη των καθημερινών αποφάσεων μας, όπως και με τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων και όλων όσων συνδέονται με τη λειτουργία της εταιρίας.

Οικονομικά Στοιχεία (σε χιλ. ευρώ)

11.616,1
2018 ΔΛΠ 2017 ΔΛΠ 2016 ΔΛΠ
Καθαρές πωλήσεις 20.286,23 88.067,65 144.497,32
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 7.403,19 767,43 3.863,48
Έσοδα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις 7.089,75 49.092,12 18.572,26
Συνολικά Έσοδα 34.779,17 137.927,20 166.933,06
Λειτουργικό κόστος 38.052,32 77.017,24 127.120,69
Μισθοί και παροχές εργαζομένων 3.892,14 2.027,80 2.030,74
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 12.621,27* 11.108,92 11.483,23
Αποτελέσματα – προ φόρων -24.445,95 40.401,95 16.388,72
Αποτελέσματα – μετά φόρων -4.006,09 28.540,38 11.616,1
Συνολικές Πληρωμές προς κρατικούς φορείς (καταβεβλημένοι φόροι) 13.739,65 11.668,04 5.170,86
Επενδύσεις εταιρίας 5.367,36 79.147,47 119.075,23
Συνολική κεφαλαιοποίηση 644.810,72 689.634,50 656.520,30
Ίδια Κεφάλαια 113.999,92 121.629,87 78.792,03
Σύνολο υποχρεώσεων 561.962,38 626.118,67 635.395,98
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε εκατ. ευρώ) 675.962,10 747.748,54 714.188,01

*Περιλαμβάνονται και πληρωμές προς τους μετόχους ποσό Ευρώ 2,8 εκ.

Καθαρές Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)

 • Τομέας εκμετάλλευσης του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας
 • Τομέας κατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας
 • Σύνολο

01

Οδική Ασφάλεια

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Μείωση τροχαίων ατυχημάτων
2
Μετρίαση των επιπτώσεων των ατυχημάτων
3
Πρόληψη δευτερογενών ατυχημάτων

Η διαμόρφωση άριστων συνθηκών οδικής ασφάλειας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Κεντρικής Οδού.

Από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου εξασφαλίζουμε την τήρηση αυστηρών κατασκευαστικών προδιαγραφών, ώστε να επιτύχουμε την ύψιστη ποιότητα στην οδική υποδομή και στην οδική ασφάλεια.

H Κεντρική Οδός, διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο επανδρώνει τα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας, τα οποία κινούνται σε 24ωρη βάση κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, για να παρεμβαίνει και να συνδράμει όπου κριθεί αναγκαίο.

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης Κεντρικής Οδού ανά τύπο Συμβάντος (σε λεπτά)

Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης ανά Φορέα Συνδρομής (σε λεπτά)

Αριθμός συμβάντων

που διαχειριστήκαμε

Συνολικές ώρες εργασίας

για την οδική συντήρηση

Συνολικές ώρες εργασίας

για την αποκατάσταση βλαβών στην οδική υποδομή

*Περιλαμβάνει πλήρες έτος λειτουργίας των καινούριων τμημάτων στον Ε65

02

Ποιότητα Υπηρεσιών

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Εξυπηρέτηση πελατών
2
Παροχή state-of-the-art υπηρεσιών οδικής ασφάλειας
3
Αλληλεπίδραση υποδομής και οδηγών με χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων
4
Διόδια τέλη (παροχή σύγχρονων μεθόδων πληρωμής)
5
Υπευθυνότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Στην Κεντρική Οδό εγγυόμαστε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, εναρμονιζόμενοι πλήρως με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναβαθμίζουμε συνεχώς τις διαδικασίες και τα εσωτερικά συστήματα οργάνωσης, με σκοπό η ανταπόκρισή μας να είναι άμεση και αποτελεσματική εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Θέματα Παραπόνων

Kentriki Pass

Εξέλιξη Συνδρομητών και Πομποδεκτών για το Kentriki Pass

2018 2017 2016
Ανοικτοί λογαριασμοί (Μ.Ο. / έτος) 2.685 1.348 483
Ενεργοί Πομποδέκτες (Μ.Ο. / έτος) 3.568 1.814 577

Υποστηρίζοντας Έλληνες Προμηθευτές

Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας με την κατάλληλη επιλογή συνεργατών, υπεργολάβων, προμηθευτών. Μέσω της επένδυσής μας σε μακροχρόνιες συνεργασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ενισχύονται μικροί προμηθευτές και δημιουργούνται άμεσα και πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα.

2018 2017 2016
Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€) Αριθμός Επένδυση (€)
Τοπικοί Προμηθευτές 206 425.905,88 151 184.443,51 153 300.558,11
Εθνικοί Προμηθευτές* 164 7.841.905,09 155 105.072.934,72 118 174.994.312,14
Διεθνείς Προμηθευτές 11 265.420,70 16 676.410,20 14 500.098,96
Σύνολο 381 8.533.231,67 322 105.933.788,43 285 175.794.969,21

*Στους εθνικούς προμηθευτές περιλαμβάνονται και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Η μεταβολή που παρατηρείται σε σχέση με το 2017 οφείλεται στην ολοκλήρωση της Κατασκευής.

Το ποσοστό των συνολικών δαπανών μας που διοχετεύτηκε προς τους τοπικούς και εθνικούς προμηθευτές ήταν

97,1%
το 2018
95,0%
το 2017
95,1%
το 2016

03

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Ίσες ευκαιρίες
2
Παροχές και ικανοποίηση εργαζομένων
3
Διαρκής ανάπτυξη εργαζομένων και αξιοποίηση ταλέντων
4
Υγεία και ασφάλεια

Οι εργαζόμενοί μας είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Κεντρικής Οδού. Γι’ αυτό επιδιώκουμε, σε εναρμόνιση με τις εταιρικές αρχές και αξίες μας, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση της αξιοκρατίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Ηλικιακή Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού / Φύλο

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2018
2017
2016

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού ανά Γεωγραφική Περιοχή

 • Αττική
 • Ελληνική Περιφέρεια
Συνολικό Προσωπικό: 201
2018
Συνολικό Προσωπικό: 147
2017
Συνολικό Προσωπικό: 119
2016

Συνολικές Προσλήψεις ανά Φύλο και Ηλικία

 • Άνδρες
 • Γυναίκες
2018
2017
2016

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης

1.162,5
το 2018
789
το 2017
1.439
το 2016

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης σε Υγεία και Ασφάλεια

2018 2017 2016
Ώρες εκπαίδευσης 802 690 1.062
Συμμετοχές 126 47 106
Ώρες εκπαίδευσης / εργαζόμενο 6,4 14,7 10,0

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας

2018 2017 2016
Ποσοστό τραυματισμών ή ατυχημάτων στο σύνολο του προσωπικού (%) 0,50 0 1,68
Ώρες απουσιών / συνολικές ώρες εργασίας (%) 0,004 0 0
Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων 2,69 0 8,39
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων 40,35 0,00 0,00
Αριθμός θανατηφόρων ατυχημάτων 0 0 0
Απολεσθείσες ημέρες εργασίας εξαιτίας ατυχήματος 15 0 0
Συμβάντα χωρίς ημέρες απουσίας από την εργασία 0 0 2
Δείκτης εργατικών ατυχημάτων (IR) 0,54 0,00 1,68
Ημέρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (LDR) 8,07 0,00 0,00
Ώρες απουσίας λόγω εργατικού ατυχήματος (AR) 100,05 0,00 0,00
Σύνολο εργατικών ατυχημάτων 1 0 2
Εργατικά ατυχήματα με ημέρες απουσίας από την εργασία 1 0 0

Eπενδύσεις για την Υγεία και Ασφάλεια

€95.740,86
το 2018

04

Μέριμνα για το περιβάλλον

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Περιβαλλοντική διαχείριση
2
Ενέργεια και καύσιμα
3
Πρώτες ύλες και υλικά (ολιστική διαχείριση & ανακύκλωση)
4
Νερό
5
Ατμοσφαιρική ρύπανση
6
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
7
Θόρυβος
8
Βιοποικιλότητα
9
Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η Κεντρική Οδός ευαισθητοποιημένη στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων, εφαρμόζει την περιβαλλοντική της πολιτική δίνοντας προτεραιότητα στην ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις καθημερινές επιχειρηματικές της αποφάσεις.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οδοφωτισμό και κτίρια (kWh)

Κατανάλωση ηλιακής ενέργειας για τα Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης (kWh)

Κίνηση Οχημάτων

Σύνολο οχημάτων Κεντρικής Οδού

15

Ιδιόκτητα

20

Μισθωμένα

Χιλιόμετρα που Διένυσαν

2.233.006

Κατανάλωση καυσίμων κίνησης

Οι επιχειρησιακές ανάγκες της Κεντρικής Οδού σχετίζονται κυρίως με την κατανάλωση καυσίμων Diesel από τα εταιρικά οχήματα.

 

Κατανάλωση Καυσίμων Κίνησης (Λίτρα) 2018 2017 2016
Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι Κεντρική Οδός Υπεργολάβοι
Βενζίνη - 3.292,19 1.730,1 15.682,7 505,0 -
Πετρέλαιο Κίνησης (Στόλου) 191.997,3 198.348,75 105.678,1 409.099,8 87.383,0 -
Πετρέλαιο Κίνησης (Γεννήτριες) * 2.000 1.438,77 - 5.920,3 - -
Υγραέριο - - - 111.000 - -

* Οι ποσότητες που αναφέρονται στο πεδίο Πετρέλαιο κίνησης (Γεννήτριες) για την Κεντρική Οδό, αφορούν ποσότητες πετρελαίου οποίες ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Τυχόν περίσσεια ποσότητα που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους, αφαιρείται (αντλείται) και ανακυκλώνεται από εξειδικευμένη εταιρία, προκειμένου να γίνει εκ νέου πλήρωση. Ως εκ τούτου οι αναγραφόμενες ποσότητες δεν απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση, καθώς δεν είναι εφικτό να καταγραφεί με ακρίβεια η αντλούμενη – μη καταναλωθείσα – ετήσια ποσότητα. Οι γεννήτριες χρησιμοποιούνται για ασφάλεια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Κεντρική Οδός)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2018 2017 2016
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι - - -
Πριονίδι 950 900 1.000
Χαρτί εκτύπωσης 3.506,20 1.252,5 1.025
Θερμικά ρολά 9.051 1.728,7 5.781
Μελάνια / Τόνερ (τμχ) 36 32 -

Πρώτες Ύλες, Υλικά και Χρήση (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Υλικών Είδος Υλικού 2018 2017 2016
Πρώτες ύλες (Κιλά) Αλάτι 3.179.210 1.511.762,4 1.841.190
Πριονίδι - - 350
Χαρτί εκτύπωσης 125 50 -

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Κεντρική Οδός)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτων 2018 2017 2016
Υλικά Υποστήριξης ή Εξαρτήματα (Κιλά) Λαμπτήρες 50 20 -
Μπαταρίες μεικτές 11 - 60
Μπαταρίες (Μολύβδου -Οξέος) 381,2 2.805 -
Μπαταρίες (Ni-Cd) 2.300 - -
Ανταλλακτικά (καλώδια) - 17 -
Υπολογιστές / ηλεκτρικές συσκευές / εξοπλισμός 480 63 -
Λάστιχα 1.942 1.410 930
Διάφορα Απόβλητα (Λίτρα) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 867 395 379

Πίνακας Διαχείρισης Αποβλήτων (Υπεργολάβοι)

Κατηγορίες Αποβλήτων Είδος Αποβλήτων 2018 2017 2016
Πρώτες Ύλες (Κιλά) Μέταλλα (στηθαία, σημάνσεις) 21.500 31.850 34.820
Πλαστικά (στηθαία, σημάνσεις) - - 550
Διάφορα Απόβλητα (Κιλά) Έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης (Λίτρα) 474,75 984,36 656,2
Απόβλητα ιστών ζώων - - 577
Ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 129.254 92.901 86.580
Άλλο (Κιλά) Υπολείμματα κοπών φύτευσης 19.500 36.000 11.500

Εκπομπές CO2 (τόνοι)

 • Άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση καυσίμων για την κίνηση ιδιόκτητων αυτοκινήτων (scope 1)
 • Έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (scope 2)
 • Σύνολο

Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

€191.938,27
το 2018

05

Συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικοί με τη δραστηριότητά μας

Προτεραιότητες

1
Δράσεις πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης
2
Προσφορές σε είδος
3
Δράσεις πολιτισμού με έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη
4
Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για θέματα οδικής ασφάλειας
5
Εθελοντισμός
6
Προστασία των αδέσποτων ζώων
7
Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
8
Εταιρική Επικοινωνία

Με σταθερές αξίες αναφοράς μας τον Άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες, εμπλουτίζουμε και ενδυναμώνουμε διαρκώς μια σειρά από προγράμματα και δράσεις τα οποία εστιάζουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών και δήμων που γειτνιάζουν με τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούμε, συντηρούμε και διαχειριζόμαστε.

Ετήσια Συμβολή στην Κοινωνική Ανάπτυξη - Κοινωνικό Προϊόν (σε χιλ. €)

2018 2017 2016
Πληρωμές προς προμηθευτές (εκτός υλών και διεταιρικών συναλλαγών) 9.691,04 8.545,15 5.471,07
Μισθοί και παροχές εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) 3.892,14 2.511,74 2.498,13
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 12.621,27 11.108,92 11.483,23
Δράσεις, χορηγίες, προσφορές και Δομές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 117,52 115,67 79,61
Σύνολο 26.321,97 22.281,48 19.532,04

Διαδραστικά προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Δράση «Ασφαλώς Ποδηλατώ»
Το διάστημα Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019 εκπαιδεύτηκαν 528 παιδιά από 11 σχολεία σε 3 Νομούς της Ελλάδας.

Σχόλια των μαθητών για το πρόγραμμα:

 • «Μου άρεσε που μας έδειξε πώς να φοράμε το κράνος»
 • «Έμαθα τους κινδύνους που έχει το ποδήλατο»

Έμπρακτη στήριξη σε ΑΜΕΑ

Δωρεάν διελεύσεις για ΑμΕΑ

40.154

2018

31.620

2017

Επένδυση

€61.611,45

2018

€56.097,1

2017

Επένδυση στην Ενίσχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

€14.400

Εταιρική Στρατηγική

€4.362,9

Συμμετοχές και Συνεργασίες

€10.000

Επικοινωνία

Σύνολο

€28.762,90