Εμείς, στην Κεντρική Οδό, βρισκόμαστε δίπλα σας, μέρα-νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, καθώς οδηγείτε στους σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούμε και συντηρούμε. Κύριος στόχος μας είναι να προάγουμε την οδική ασφάλεια. Με συγκεκριμένες δράσεις συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και αναδεικνύουμε τον «πλούτο» κάθε περιοχής. Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και φροντίζουμε για τη διαρκή επιμόρφωσή τους. Υποστηρίζουμε την οικονομία των τοπικών κοινωνιών με επενδύσεις εκατομμυρίων και συμβάλλουμε στην αειφόρο εθνική ανάπτυξη.

Οδική ασφάλεια, περιβαλλοντική ευαισθησία, κοινωνική συνεισφορά, οικονομική ανάπτυξη.
Κάθε ένα σημαίνει πρόοδος.

Στην Κεντρική Οδό, στόχος και απαίτηση της καθημερινής μας λειτουργίας, είναι να προάγουμε την οδική ασφάλεια και να συνεισφέρουμε με κάθε δυνατό τρόπο στην ασφαλή μετακίνησή σας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε οδηγό, εργαζόμαστε για να διατηρούμε την υποδομή μας στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας και να βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούμε και συντηρούμε.
Στην Κεντρική Οδό, κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία μας, κατέχει η δημιουργία αξίας με υπευθυνότητα. Λειτουργούμε ως ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης και θέλουμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στην ανάπτυξη της χώρας. Οι σύγχρονοι, ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι που λειτουργούμε και συντηρούμε αναβαθμίζουν σημαντικά πολλά αστικά και αγροτικά κέντρα, ενισχύουν τον τουρισμό, βελτιώνουν τη σύνδεση μεταξύ των σημαντικών υποδομών της χώρας μας και ενδυναμώνουν τις μεταφορές και το εμπόριο.
Στην Κεντρική Οδό, από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις και έργα που συμβάλλουν στην ανάδειξη, ενίσχυση και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και της περιφέρειας. Στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε με πράξεις ότι βρισκόμαστε «δίπλα» στις τοπικές κοινωνίες, να κατανοούμε τις ανάγκες τους και να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού στην ανάπτυξή τους.
Στην Κεντρική Οδό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι αυτοκινητόδρομοι που συντηρούμε και λειτουργούμε να εντάσσονται αρμονικά στο περιβάλλον. Κάθε ενέργεια που υλοποιούμε έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι όποιες πιθανές επιπτώσεις στη φύση και την άγρια ζωή. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο να εντοπίζουμε, να προστατεύουμε αλλά και να αναδεικνύουμε τον πλούτο κάθε περιοχής.