F.A.Q.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους οδηγούς;
 • 24ωρα περίπολα ασφαλείας που παρακολουθούν διαρκώς όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου.
 • Δωρεάν οδική βοήθεια σε ακινητοποιημένα οχήματα, μια υπηρεσία που δεν ωφελεί μόνο το όχημα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αλλά και το σύνολο των διερχόμενων οχημάτων καθώς διασφαλίζει την απομάκρυνση του οχήματος  από τον αυτοκινητόδρομο και τη μεταφορά του σε  ασφαλές σημείο.   Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής διαθεσιμότητα όλου του μήκους του αυτοκινητοδρόμου συμπεριλαμβανομένης και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).
 • Κέντρο Διαχείριση Κυκλοφορίας εξοπλισμένο με συστήματα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο σε συνεργασία με τα περίπολα ασφαλείας , το κέντρο λειτουργίας και την τροχαία αυτοκινητόδρομων φροντίζει για την ομαλή ροή της κίνησης και τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.
 • 4-ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης (1075) στον οποίο μπορούν οι οδηγοί να καλούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ατυχήματος κλπ.
  Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κλήση στο 1075 υπόκειται στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/espa_paratiritirio/index.html
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών , στο τηλέφωνο 801 700 7000, το οποίο λειτουργοεί τις καθημερινές και το Σάββατο από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 και την Κυριακή από τις 10:00 έως τις 18:00. Στη διάθεση των χρηστών βρίσκεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση  customercare@kentrikiodos.gr
Πόσο θα κοστίσει το έργο και από που προέρχεται η χρηματοδότησή του;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει της σύμβασης παραχώρησης είναι περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω ενός συνδυασμού τραπεζικών δανείων, εσόδων από καταβολή διοδίων, ιδιωτικών επενδύσεων των μετόχων της Κεντρικής Οδού και της χρηματοοικονομικής  συμβολής  του  Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια τα οφέλη του έργου;

Με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής περιόδου ένας αυτοκινητόδρομος  διεθνών προδιαγραφών θα βρίσκεται στη διάθεση των ελλήνων οδηγών. Τα οφέλη που θα προσφέρει είναι τα εξής:

Ποιότητα και έγκαιρη κατασκευή σε συνδυασμό με βέλτιστες υπηρεσίες συντήρησης και εξυπηρέτησης: Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία των εταιριών που έχουν αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της  Κεντρικής Ελλάδος, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για τη δημιουργία και παράδοση εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων έργων ποιοτικών, με υψηλά standards.

Βελτίωση της ασφάλειας και ελαχιστοποίηση κινδύνων: Σύμφωνα με έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο οι αυτοκινητόδρομοι είναι ασφαλέστερες οδοί με δείκτες ατυχημάτων περίπου 5 φορές μικρότερους σε σχέση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδος Ε65, πλήθος ενεργειών πραγματοποιούνται με στόχο τη μέγιστη δυνατή παροχή συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης. . Ο αυτοκινητόδρομος θα παρακολουθείται τόσο μέσω ειδικών συστημάτων όσο και από διαρκείς περιπολίες που μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων εργασιών θα φροντίζουν να διατηρούν την αρίστη εικόνα του οδικού άξονα.

Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου διαδρομής: Με την ολοκλήρωση του έργου μειώνεται σημαντικά ο μέσος χρόνος διαδρομής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συνολική εξοικονόμηση για τους χρήστες του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 εκτιμάται κατ’ ελάχιστο σε περισσότερο από 1 ώρα, σε σχέση με το χρόνο που κάνουν τη διαδρομή σήμερα.

Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης: Πέραν των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, την τοποθέτηση ειδικών τηλεφώνων κατά μήκος των οδικών αξόνων καθώς και τη δημιουργία ασφαλών χώρων προσωρινής στάθμευσης, στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται ομάδες άμεσης επέμβασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και ευκαιρίες απασχόλησης: Οι αξιόπιστες, ασφαλείς και ταχύτερες συνθήκες μεταφοράς θα ενισχύσουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, επηρεάζοντας θετικά τη δραστηριότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και κάθε πολίτη. Επιπλέον, τόσο κατά τη διάρκεια κατασκευής όσο και έπειτα κατά τη διάρκεια παραχώρησης η απασχόληση θα ενισχυθεί σημαντικά, καθώς οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό θα καλυφθούν από τους κατοίκους των κατά τόπων περιοχών.

Περιβάλλον: Κατά  το σχεδιασμό του έργου έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση, έτσι ώστε ο αυτοκινητόδρομος να είναι συμβατός με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την αποτελεσματική προστασία της πανίδας και χλωρίδας υιοθετήθηκαν μια σειρά τεχνικών έργων, με στόχο την προστασία της αρκούδας, του λύκου και άλλων μικρότερων θηλαστικών. Με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες αφήνονται ελεύθεροι οι βασικοί διάδρομοι επικοινωνίας και αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν οι διελεύσεις μέσα από τα δάση της περιοχής. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι εντός της εταιρίας έχει συσταθεί «Υπηρεσία Περιβάλλοντος» που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης. Η υπηρεσία αποτελείται από ειδικευμένους επιστήμονες και συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης που βρίσκονται στη διάθεση όλων στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας. Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει και σχετικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου, το οποίο έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και έχει υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ).  Τέλος, εφαρμόζονται και προγράμματα παρακολούθησης του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και της ποιότητας υδάτων.

Ποια είναι η Κεντρική Οδός;

Η Κεντρική Οδός είναι η εταιρία παραχώρησης που έχει αναλάβει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση του έργου παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος-Ε65». Η εταιρία είναι θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και συνδυάζει τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση με απόλυτη γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Για ποιο λόγο πληρώνω διόδια;

Για να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, αλλά και για να γίνονται συνεχώς προσπάθειες βελτιστοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών, απαιτούνται διαρκείς επενδύσεις. Η καταβολή διοδίων τελών είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους χρηματοδότησης τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.

Το Ελληνικό Δημόσιο επέλεξε το έργο να ακολουθήσει το μοντέλο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)μέσω συμβάσεως παραχώρησης διάρκειας 30 ετών η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων μέρος του κόστους που αφορά την κατασκευή, τη βελτίωση καθώς και την καθημερινή συντήρηση του σύγχρονου αυτού αυτοκινητοδρόμου, να χρηματοδοτείται απευθείας από τους χρήστες του μέσω της καταβολής διοδίων τελών και όχι από όλους ανεξαιρέτως του έλληνες φορολογούμενους.

Έτσι ο χρήστης που απολαμβάνει  τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που του προσφέρει περισσότερη άνεση, αυξημένη οδική ασφάλεια, μείωση του χρόνου ταξιδιού και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι και αυτός που θα συμβάλει οικονομικά στην κατασκευή και συντήρησή του, ανάλογα πάντα με τη συχνότητα της χρήσης που θα επιλέξει. Το μοντέλο αυτό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πιο δίκαιο κοινωνικά αλλά και βιώσιμο οικονομικά.

Ποιος αποφασίζει τις τιμές των διοδίων τελών και τις όποιες αυξήσεις;

Οι τιμές των διοδίων τελών αλλά και κάθε μεταβολή τους περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και αποτελεί νόμο του κράτους.

Δεν ήταν και δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του Παραχωρησιούχου ο μονομερής καθορισμός του αντιτίμου των διοδίων τελών.

Ποια η δομή, το οργανόγραμμα του έργου παραχώρησης;

Σε ένα έργο παραχώρησης, η εταιρία, δηλαδή ο παραχωρησιούχος έχει την συνολική ευθύνη για τα παρακάτω:

 • Μελέτη – Κατασκευή
 • Χρηματοδότηση
 • Λειτουργία και Συντήρηση
 • Εκμετάλλευση

Ο Κατασκευαστής εκτελεί σχεδόν όλες τις εργασίες Μελέτης – Κατασκευής όπως αυτές περιγράφονται στην Σύμβαση Μελέτης – Κατασκευής που υπογράφηκε μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των μελετών, τον έλεγχο των Εγχειριδίων Λειτουργίας και Συντήρησης καθώς και τη διασφάλιση της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας του κατασκευαστή. Επίσης εγκρίνει τις πληρωμές προς τον κατασκευαστή και εκδίδει πιστοποιητικά περάτωσης εργασιών. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού  περιγράφονται στην Σύμβαση Παραχώρησης και στο ομώνυμο Συμφωνητικό.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν μέρος της χρηματοδότησης του έργου.

Το οργανόγραμμα του έργου παραχώρησης βρίσκεται εδώ.

Είχα ατύχημα τι πρέπει να κάνω;

Καλέστε άμεσα  το 1075,  τον τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης και ένα περίπολο της εταιρίας θα βρεθεί το συντομότερο δυνατό δίπλα σας . Αν βρίσκεστε κοντά σε ένα από τα ειδικά SOS τηλέφωνα που είναι τοποθετημένα καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρίας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Αριθμ. 966/2 - ΦΕΚ 5266/Β/30-11-2020, ενημερώνουμε τους οδηγούς ότι η κλήση στο 1075 υπόκειται στην τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει έκαστος πάροχος κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του παρόχου σας και στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου Τιμών, Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής της ΕΕΤΤ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/espa_paratiritirio/index.html

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του διοδίου τέλους που πρέπει να πληρώσω;

Το ύψος του οχήματος και ο αριθμός των αξόνων είναι οι βασικού παράγοντες που καθορίζουν το ύψος του διοδίου τέλους. Τις παρούσες τιμές διοδίων τελών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Τι μέθοδοι πληρωμής των διοδίων τελών είναι διαθέσιμες στους χρήστες;

Εκτός του γνωστού τρόπου πληρωμής με μετρητά ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σε εισπράκτορα στους σταθμούς διοδίων της Κεντρικής οδού, λειτουργούν και ηλεκτρονικές λωρίδες, προς χρήση από τους συνδρομητές της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής διοδίων Fast Pass Κεντρική Οδός καθώς επίσης και ειδικά Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής διοδίων τελών. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο πληρωμής, που πρώτη εγκαινίασε η Κεντρική Οδός στη χώρα μας.

Η διαδικασία που καλείται να ακολουθήσει κάθε χρήστης είναι πολύ απλή και γρήγορη. Επιλέγοντας τη λωρίδα με την ειδική σήμανση και ρίχνοντας στο ειδικό καλάθι το αντίτιμο του διοδίου, ο φωτεινός σηματοδότης ανάβει πράσινο και η μπάρα ανοίγει!

Τι περιλαμβάνει το έργο παραχώρησης «Αυτοκινητόδρμος Κεντρικής Ελλάδος – Ε65» ;

Το έργο παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65 αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου, από ημικόμβο με Α.Θ.Ε έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία οδό (συνολικό μήκος 181 χλμ.), καθώς και στην εκμετάλλευση του τμήματος του Α.Θ.Ε από τη Σκάρφεια μέχρι τις Ράχες Φθιώτιδας. Αυτό το δεύτερο κομμάτι αφορά σε  έργα που εκτελούνται και θα παραχωρηθούν προς χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο και έχει συνολικό μήκος 57,02 χλμ.

Την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου έχει αναλάβει η εταιρία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος E65», η οποία είναι  θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Συνοπτικά το έργο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Ε65 περιλαμβάνει:

 • 15 Κόμβους
 • 6  Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
 • 3 Σταθμούς Πυροσβεστικής Και Τροχαίας
 • 7 x 2 Σήραγγες (Συνολικό Μήκος 18.285 M)
 • 146 Γέφυρες (Άνω / Κάτω Διαβάσεις)
 • 88  Διαβάσεις Πανίδας

Η κατασκευή του συνδέοντας τον Α.Θ.Ε με την Εγνατία Οδό:

 • συνεισφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομική συνοχή
 • ολοκληρώνει το σύστημα μεταφορών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • βελτιώνει τις κυκλοφοριακές ταχύτητες, τις συνθήκες ασφαλείας και περιορίζει τα ατυχήματα
 • συνδέει την κεντρική Ελλάδα με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα
 • συνδέει τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Βόλου
 • εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση