kentrikiodos-logo

Πολιτική Ποιότητας

Η τεχνικά ορθή, έγκαιρη και αποδοτική υλοποίηση του έργου παραχώρησης , καθώς και η παροχή των πλέον ποιοτικών υπηρεσιών κατά τη λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων ευθύνης της αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Κεντρικής Οδού.

Η Κεντρική Οδός έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (Ε.Σ.Δ.) για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Συστημάτων Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας, αλλά και των υπόλοιπων Συστημάτων Διαχείρισης που υιοθετεί στο σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων της. Στόχος του Ε.Σ.Δ. είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης μέσω της απαλοιφής των αλληλοκαλυπτόμενων διαδικασιών και ελέγχων αλλά και της βελτιστοποίησης των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας.

Το Ε.Σ.Δ. θέτει αντικειμενικούς και μετρήσιμους στόχους που επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων διεργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου.

Η πιστή εφαρμογή και η διαρκής βελτίωση του συστήματος αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στο έργο και διασφαλίζεται με τη χρήση εργαλείων ποιότητας όπως οι εσωτερικοί έλεγχοι, οι βελτιωτικές και διορθωτικές ενέργειες και η ετήσια διοικητική ανασκόπηση, ενώ εφαρμόζεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρίας.

Η υποχρέωση για την τήρηση του Ε.Σ.Δ. σε όλα τα στάδια του έργου, αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια στη Σύμβαση Παραχώρησης και τα σχετικά έγγραφα αυτής, ενώ μεταφέρεται και συμβατικά στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τον Κατασκευαστή, τον Λειτουργό και οποιονδήποτε Υπεργολάβο εμπλέκεται στο έργο.

Η Ενοποιημένη Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας & Υγείας της εταιρίας, περιγράφει αναλυτικά τη δέσμευσή της Κεντρικής Οδού και της διοίκησής της για την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας.

Το Ε.Σ.Δ. της εταιρίας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 από τον διεθνούς φήμης οργανισμό Bureau Veritas.