Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής

4.1.3.3.-MHXANHMATA-AFTOMATHS-PLHROMHS

Σε κάθε πλευρικό και μετωπικό σταθμό διοδίων της Κεντρικής Οδού, βρίσκονται εγκατεστημένα ειδικά Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής διοδίων τελών. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο πληρωμής, που πρώτη εγκαινίασε η Κεντρική Οδός στη χώρα μας.

Η διαδικασία που καλείται να ακολουθήσει κάθε χρήστης είναι πολύ απλή και γρήγορη. Επιλέγοντας τη λωρίδα με την ειδική σήμανση και ρίχνοντας στο ειδικό καλάθι το αντίτιμο του διοδίου, ο φωτεινός σηματοδότης ανάβει πράσινο και η μπάρα ανοίγει!

Τη τιμή του διοδίου τέλους ο χρήστης μπορεί να τη δει είτε στην ειδική οθόνη του μηχανήματος είτε στην ηλεκτρονική πινακίδα που βρίσκεται δίπλα στη μπάρα της λωρίδας διοδίων.

Με την πληρωμή του διοδίου τέλους, το μηχάνημα εκδίδει τη σχετική απόδειξη πληρωμής, ενώ σε περίπτωση μη αποδεκτών κερμάτων αυτά επιστρέφονται στην ειδική θυρίδα με την ένδειξη Μη Αποδεκτά Κέρματα.

Τα Μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής που βρίσκονται στους πλευρικούς και στους Μετωπικούς σταθμούς διοδίων της Κεντρικής Οδού, δέχονται χαρτονομίσματα (5, 10 και 20€) και κέρματα (εκτός των κερμάτων του ενός (1) και δύο (2) λεπτών) ή και συνδυασμό των δυο και επιστρέφουν ρέστα.

Για οποιαδήποτε ζήτημα ή απορία κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, στη διάθεση κάθε χρήστη βρίσκεται καθ’ όλο το 24ωρο εκπρόσωπος της εταιρίας μας. Ειδικότερα, πατώντας το ειδικό κουμπί με την ένδειξη Βοήθεια που διαθέτουν όλα τα μηχανήματα, ο χρήστης συνδέεται αυτόματα με το εκπρόσωπό μας και εξυπηρετείται άμεσα.