Σημεία Εξυπηρέτησης & Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

GENIKH-2

Τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Σ.Ε.Π.) και η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών Τ.Ε.Π.) της Κεντρικης Οδού είναι στη διάθεση κάθε χρήστη που επιθυμεί να ενημερωθεί για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, να αναζητήσει πληροφορίες αναφορικά με τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσει, αλλά και να προχωρήσει σε  υποδείξεις, συμβάλλοντας στη διαρκή  βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Σ.Ε.Π.)  βρίσκονται:

Α) Στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., πριν τον σταθμό διοδίων Αγ. Τριάδας στο ρεύμα προς Λαμία.

Β) Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, μετά το σταθμό διοδίων Τρικάλων στο ρεύμα προς Λαμία.

Όλα τα Σ.Ε.Π. λειτουργούν Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 με 16:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00.

Στη διάθεσή των χρηστών βρίσκονται και τα τμήματα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας που λειτουργούν Δευτέρα έως Σάββατο 08:00 με 16:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00:

Ο αριθμός κλήσης είναι το 801 700 7000, ενώ κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρία και μέσω e-mail, στη διεύθυνση customercare@kentrikiodos.gr.