Μηχανικός Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος της Τεχνικής Διεύθυνσης της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των έργων βαριάς συντήρησης και άλλων Ε/Μ κατασκευών & εγκαταστάσεων, την αποτελεσματική συντήρηση και ομαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που του ανατίθενται. Η θέση θα έχει έδρα τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Ν. Ερυθραία.

 

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεύει και συντονίζει τα έργα τα οποία του ανατίθενται εξασφαλίζοντας το κόστος, τις προθεσμίες και τις προδιάγραφες σχεδιασμού και διατηρώντας την καθημερινή επικοινωνία με τους υπεργολάβους.
 • Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών στο πεδίο έχοντας πλήρη γνώση των μελετών και των συμβατικών απαιτήσεων.
 • Αξιολογεί τα αιτήματα του Κατασκευαστή σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον προϋπολογισμό και τη σύμβαση.
 • Παρακολουθεί τη διαχείριση των υπεργολάβων των ΗΜ εγκαταστάσεων, αξιολογώντας την αποδοτικότητα των εργασιών τους.
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του τμήματος ΗΜ Έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης.
 • Προετοιμάζει τις επίσημες αναφορές για το σύνολο του έργου της βαριάς συντήρησης των ΗΜ εγκαταστάσεων.
 • Εποπτεύει την υλοποίηση όλων των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Υ&Α), με σκοπό τη προστασία των εργαζομένων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Μεταπτυχιακό σε ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν
 • Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε:
  • Εγκατάσταση και Συντήρηση Η/M Εξοπλισμού
  • Διαχείριση Υπεργολάβων
  • Προετοιμασία και Επεξεργασία Συμβάσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office
 • Καλή γνώση Autocad & MS Project

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Κίνητρο Επίτευξης
 • Δέσμευση στον Οργανισμό
 • Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Λήψη Πρωτοβουλιών και Αίσθημα Ιδιοκτησίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@neaodos.gr αναγράφοντας τον ανάλογο κωδικό της ΜΗΤ-0121.