Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή των Ραχών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ραχών (240ο χλμ έως 242ο χλμ)  με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου , και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Καραβόμυλου-Αχινού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον Α.Θ.Ε. μέσω του Ημικόμβου (Η/Κ) Καραβόμυλου-Αχινού, θα ενημερώνονται έγκαιρα  με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, προκειμένου να κατευθυνθούν  μέσω παράπλευρου επαρχιακού δικτύου, μέχρι τον Α/Κ Ραχών του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου από όπου και θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας,  με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου  έως και Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα (από 224,4ο χλμ. έως 221,3ο χλμ.), με την κίνηση των οχημάτων να πραγματοποιείται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής

Σε συνέχεια του, από της 16ης Νοεμβρίου, Δελτίου Τύπου της Κεντρικής Οδού, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Ραχών δεν θα υλοποιηθούν, λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο,  θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής (216οχλμ. έως 218ο χλμ.) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή των Ραχών και του Καραβόμυλου-Αχινού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Ραχών και του Καραβόμυλου-Αχινού, με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο,  θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή των Ραχών (240οχλμ. έως 242ο χλμ.) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Καραβόμυλου-Αχινού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Κατά το εν λόγω διάστημα, οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο μέσω του Ημικόμβου (Η/Κ) Καραβόμυλου-Αχινού, θα ενημερώνονται έγκαιρα  με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, προκειμένου να κατευθυνθούν  μέσω παράπλευρου επαρχιακού δικτύου, μέχρι τον Ανισόπεδο Ραχών του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου από όπου και θα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Θεσσαλονίκη.

Τέλος, σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Μαυρομαντήλας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, και ειδικότερα στην περιοχή της Μαυρομαντήλας, με σκοπό τη διενέργεια  εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα από την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  στην περιοχή της Μαυρομαντήλας (218ο χλμ έως 220ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Μαυρομαντήλας και της Αγ. Παρασκευής Φθιώτιδας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, και ειδικότερα στην περιοχή της Μαυρομαντήλας και της Αγ. Παρασκευής Φθιώτιδας, με σκοπό τη διενέργεια  εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στην περιοχή της Μαυρομαντήλας (218ο χλμ έως 220ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Επιπρόσθετα, από την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στην περιοχή της Μαυρομαντήλας (216ο χλμ έως 219ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, θα ισχύσει και αποκλεισμός του κλάδου εισόδου και του κλάδου εξόδου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αγ. Παρασκευής για το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του οποίου οι οδηγοί θα ειδοποιούνται έγκαιρα, με τη χρήση κατάλληλων προσωρινών  σημάνσεων, για τη χρήση των κοντινών κόμβων (Α/Κ Αγ. Μαρίνας και Α/Κ Ροδίτσας) και των εναλλακτικών διαδρομών παράκαμψης μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή της Μαυρομαντήλας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μακράς διαρκείας, θα ισχύσουν σε τμήματα  επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε, και ειδικότερα στην περιοχή της Μαυρομαντήλας, με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας στην περιοχή της Μαυρομαντήλας (220ο χλμ έως 222ο χλμ), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την εναπομείνασα αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή των Ραχών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε, και ειδικότερα στην περιοχή των Ραχών με σκοπό τη διενέργεια ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από τη Τρίτη 23 Αυγούστου έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου , και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στην περιοχή των Ραχών (240ο χλμ έως 242ο χλμ) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται από την εναπομείνασα λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Μπράλου για της ανάγκες συντήρησης οδικής γέφυρας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπράλου, από τις 24 έως τις 27 Απριλίου, με στόχο την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ελαστομεταλλικών αρμών οδικής γέφυρας.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 25 στις 07:30 έως την Τρίτη 26 Απριλίου στις 07:00 θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από την αριστερή λωρίδα.

Τέλος, από τη Τρίτη 26 στις 07:30 έως και την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 07:00, θα ισχύει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τη δεξιά λωρίδα.

Η Κεντρική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των διερχομένων.

Η Κεντρική Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.