Κεντρική Οδός – Νέα Οδός: Χρυσή Διάκριση στα IoT Awards 2023

Μία ακόμα σημαντική διάκριση απέσπασαν η Κεντρική Οδός και η Νέα Οδός   στα IoT Awards 2023, έναν θεσμό που αναδεικνύει κι επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες IoT εταιρείες, τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα της αγοράς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things, IoT).

Ειδικότερα η Κεντρική Οδός και η Νέα Οδός έλαβαν το Gold Award στην κατηγορία “Transportation/Motorways” για την χρήση IoT τεχνολογιών στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν, συντηρούν και διαχειρίζονται.

Η εν λόγω βράβευση αφορά δυο ενέργειες που αποδεικνύουν στην πράξη ότι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επενδύσεις με όχημα την καινοτομία και αφορούσε:

Α) Το δίκτυο δικτυακών καμερών σε επιλεγμένα σημεία του αυτοκινητόδρομου όπου με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης ανιχνεύονται αυτόματα επισφαλείς κινήσεις και ειδοποιείται άμεσα το Κέντρο Ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη επέμβαση.

Β) Το Σύστημα Αυτόματης Άρδευσης, που εκτείνεται σε ένα δίκτυο σχεδόν 200 χιλιομέτρων μέσω του οποίου ελέγχονται τα αντλιοστάσια, και τα κεντρικά σημεία άρδευσης των αυτοκινητοδρόμων, καλύπτοντας όχι μόνο τις αυξημένες ανάγκες ποτίσματος των φυτών, αλλά εξοικονομώντας υδάτινους πόρους και κατανάλωση ενέργειας.

Πρόκειται για ακόμα μία διάκριση που βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με τους στρατηγικούς στόχους της Κεντρικής Οδού και της Νέας Οδού για διαρκείς επενδύσεις στην οδική ασφάλεια, την ποιότητα εξυπηρέτησης και στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.