Διόδια Τέλη

diodia22

Για να διατηρηθούν αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, απαιτούνται διαρκείς επενδύσεις. Η καταβολή διοδίων τελών είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους χρηματοδότησης τόσο της κατασκευής όσο και της συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Οδού, η τιμή διοδίου για κάθε σταθμό διοδίων καθορίζεται ως εξής:

  • Σε κάθε μετωπικό σταθμό η τιμή διοδίου καθορίζεται, ανά κατεύθυνση,  βάσει του συνολικού μήκους της ζώνης στην οποία ανήκει.
  • Στους πλευρικούς σταθμούς εξόδου, η τιμή διοδίου αντιστοιχεί στο μήκος που διανύθηκε από την αρχή της ζώνης στην οποία ανήκει ο σταθμός, μέχρι τον σταθμό ενώ.
  • Στους πλευρικούς σταθμούς εισόδου η τιμή διοδίου αντιστοιχεί στο μήκος του δρόμου που θα διανύσει ο χρήστης από τον σταθμό διοδίων έως το τέλος της ζώνης.

Στην παρούσα φάση, η Κεντρική Οδός λειτουργεί δυο μετωπικούς σταθμούς διοδίων (Αγίας Τριάδας και Μαυρομαντήλας), καθώς και τέσσερις πλευρικούς σταθμούς σε Μώλο, Μπράλο (Θερμοπύλες), Αγία Μαρίνα και Στυλίδα (Καραβόμυλος).

Η πρώτη ζώνη χρέωσης αποτελείται από το τμήμα Σκάρφεια έως τον Α/Κ Ροδίτσας με συνολικό μήκος 27,5 χλμ (παρόν μήκος χρέωσης 25,5 χλμ). Εντός της ζώνης αυτής βρίσκονται οι ακόλουθοι σταθμοί διοδίων: Μετωπικός σταθμός Αγίας Τριάδας και πλευρικοί σταθμοί Μώλου (Σταθμός εξόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Λαμία / Εισόδου στην κατεύθυνση Λαμία-Αθήνα), και Θερμοπυλών (Σταθμός εισόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Λαμία / Σταθμός εξόδου στην κατεύθυνση Λαμία-Αθήνα).

Η δεύτερη ζώνη χρέωσης αποτελείται από το τμήμα Α/Κ Ροδίτσας έως το πέρας του αυτοκινητοδρόμου στις Ράχες, με συνολικό μήκος 29,5 χλμ. (παρόν μήκος χρέωσης 27,5 χλμ). Εντός της ζώνης αυτής βρίσκονται οι ακόλουθοι σταθμοί διοδίων: Μετωπικός σταθμός Μαυρομαντήλας και πλευρικοί σταθμοί Αγίας Μαρίνας, και Στυλίδας/ Καραβόμυλου (Σταθμός εισόδου στην κατεύθυνση Αθήνα-Θεσσαλονίκη / Σταθμός εξόδου στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη-Αθήνα).

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετωπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης , στο ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετωπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης στο ίδιο ταξίδι.