kentrikiodos-logo
>>Έκθεση Αυτοψίας

Έκθεση Αυτοψίας

Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, σε συνέχεια της έκθεσης αυτοψίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα ήθελαν να επισημάνουν τα εξής:

Α) Η οδική ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό στόχο και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας. Πιστεύουμε ότι δεν αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης, αλλά πεδίο συνεργασίας και διαρκούς βελτίωσης. Συνεπώς, κάθε σχόλιο, υπόδειξη ή επισήμανση από κάθε φορέα, πολίτη, χρήστη των αυτοκινητοδρόμων μας είναι για εμάς ένα πολύτιμο εργαλείο και πάντα εξετάζεται με τη μέγιστη προσοχή.

Β) Η Νέα Οδός διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο ΠΑ.ΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τη Σκάρφεια ενώ η Κεντρική Οδός θα διαχειρίζεται το τμήμα από τη Σκάρφεια έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχών, όταν αυτό παραδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Αναφέρουμε τα όρια των έργων παραχώρησης, καθώς από τα 40 σημεία που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας που μας κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα 10 είναι εκτός ορίων μας και αρμοδιότητάς μας. Για τα υπόλοιπα επισυνάπτονται τα αναλυτικά μας σχόλια στην επιστολή απάντησής μας προς την Περιφέρεια.

Οφείλουμε να αναφέρουμε τα εξής:

  • Για τον αποκλεισμό της ΛΕΑ δεν απαιτείται κίτρινη διαγράμμιση.
  • Τα  στηθαία  ασφαλείας  τοποθετούνται  σύμφωνα  με  μελέτη  σήμανσης  & ασφάλισης που έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και την οποία ακολουθούμε κατά γράμμα. Δεν υπάρχει κανένα σημείο που να προβλέπεται στηθαίο ασφαλείας και να μην έχει τοποθετηθεί.
  • Στην περιοχή της Υλίκης αναμένουμε ολοκλήρωση απαλλοτρίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο για να μας παραδοθεί η γη και να ολοκληρώσουμε τις κατασκευαστικές εργασίες. Παράλληλα, όμως και με στόχο την ασφάλεια των χρηστών χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία του micromilling γιατί αυξάνει σημαντικά το βαθμό πρόσφυσης των ελαστικών των οχημάτων. Συνεπώς δεν τίθεται  θέμα  φρεζαρίσματος,  αλλά  εφαρμογής  ειδικής  μεθοδολογίας  οδικής ασφάλειας που αυξάνει την αντιολισθηρότητα.
  • Η Νέα Οδός, έχει εξ αρχής εντοπίσει την επικινδυνότητα των συνδέσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων που λειτουργούν και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας στο 95+500 χλμ. με τον κύριο οδικό άξονα και έχει προβεί εδώ και χρόνια σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, με στόχο το κλείσιμο αυτών των συνδέσεων και τη διασφάλιση των χρηστών. Παρότι, σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ του 2008(!) (1086/2008) οι συνδέσεις  αυτές  έχουν  κριθεί  παράνομες,  η  εταιρεία  μας  έχει  υποχρεωθεί σύμφωνα  με  σχετική  προσωρινή  διαταγή  του  Μονομελούς  Πρωτ.  Θήβας,   να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλεισίματός τους και συνεπώς προστασίας των χρηστών, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να καλέσουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, να απαντήσει στις σχετικές μας αιτήσεις (25-11-2014 και 13-01-2015 ) και να προβεί, όπως οφείλει, σε ανάκληση των αδειών λειτουργίας που προβλέπουν την απευθείας σύνδεση των εν λόγω πρατηρίων και χώρων εστίασης με τον αυτοκινητόδρομο. Πλέον έχει στα χέρια της και τα σχόλια της αυτοψίας που η ίδια παρήγγειλε.

Τέλος,  θα  θέλαμε  να  τονίσουμε  ότι  το  διάστημα  που  έχουμε  αναλάβει  τη συντήρηση και λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, οι δείκτες ατυχημάτων και δυστυχημάτων έχουν μειωθεί κατά 62,60%. Περισσότερα από  100 εκατ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί για κατασκευαστικές εργασίες, όπως διαπλατύνσεις, αντικαταστάσεις στηθαίων ασφαλείας, νέες ασφαλτοστρώσεις, ενώ ετησίως 4 εκατ. ευρώ δαπανώνται σε εργασίες συνήθους και βαριάς συντήρησης. Το 2015, θα επενδυθούν 40 εκατ. ευρώ, για την πλήρη ανακατασκευή των Ανισόπεδων Κόμβων, τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, αλλά και για ένα πλήθος εργασιών βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, καθημερινά το σύνολο του προσωπικού μας δίνει τον καλύτερό του εαυτό για να βρίσκεται δίπλα σε κάθε χρήστη και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Διαχρονικός στόχος μας είναι ο συνδυασμός των μέγιστων δυνατών επιπέδων οδικής ασφάλειας με την παροχή υπηρεσιών ποιότητας.